Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 351/27.09.2005
privind rectificarea suprafeței și vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare , a obiectivului de investiții ,,Baza de întreținere și reparații troleibuze Calea Lipovei ,, situată în Timișoara str. I.I. de la Brad


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 15740/12.09.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) și ( h ) și art. 125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea suprafeței parcelei cu nr. topo. 2193/1/1/1/1 de la 18922 mp. la 20864 mp., în urma dezmembrării acestei parcele în două parcele noi : nr. topo. 2193/1/1/1/1/1 - teren în suprafață de 2431 mp. și nr. topo. 2193/1/1/1/1/2 - teren în suprafață de 18350 mp. și unificării parcelelor cu nr. topo. 2190/2 , 2191/1 - 2191/2 , 2192/1/1/1/4/2 - 3 / 4 - arabil în str. I. I. de la Brad în suprafață de 219 mp. și nr. topo 2190/2 , 2191/1 - 2191/2 , 2192/1/7/2 - teren în suprafață de 397 mp. , înscrise în CF. nr. 141364 Timișoara , proprietar Primăria municipiului Timișoara - donație nr. 15662 / 2005 cu parcela nou rezultată ( în urma dezmembrării ) nr. topo. 2193/1/1/1/1/2 - teren în suprafață de 18350 mp. , conform proiectului nr. 2108/2005 - "Documentație tehnică de identificare a terenului și unificare în vederea stabilirii bazei RATT din str. I.I. de la Brad , Timișoara" întocmită de SC EFICIENT.
Art.2: Se aprobă vânzarea la licitație publică deschisă cu strigare a obiectivului de investiții ,, Baza de întreținere și reparații troleibuze Calea Lipovei , situată în Timișoara str. I.I. de la Brad , pentru obiective de serviciu necesare în zonă , constând în construcții, utilități și teren în suprafață de 18966 mp. , înscrise în CF. 141364, TOP. 2190/2, 2191/1-2191/2 ,2192/1/1/1/4/2-3/4 ; 2190/2 , 2191/1-2191/2 , 2192/1/7/2 ; 2193/1/1/1/1/2 - proprietar Primăria municipiului Timișoara, conform Caietului de sarcini care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Se desemnează domnii consilieri Petre Petrișor și Ovidiu Ciuhandu să facă parte din Comisia de vânzare a obiectivului "Bază de întreținere și reparații troleibuze Calea Lipovei".
Art. 4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara .
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ȚEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara