Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 445/27.11.2007
privind asocierea de principiu dintre Municipiul Timisoara si S.C. Politehnica 1921 Știinta Timisoara & Invest S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007 - 26483/27.11.2007 al d-nilor consilieri Bogdan Achimescu, Ovidiu Ciuhandu, Petre Petrisor, Silviu Sarafoleanu si Eugenia Tonenchi;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avind in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.368/2007- privind aprobarea initierii procedurii prealabile stabilirii conditiilor de participare a Municipiului Timisoara la majorarea capitalului social al S.C. Politehnica 1921 Stiinta Timisoara & Invest S.A.;
Luând in considerare adresa nr.SC2007-025485/14.11.2007 a S.C. Politehnica 1921 Stiinta Timisoara & Invest S.A.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.6 lit.a pct.6 si alin.7 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba asocierea, de principiu, dintre Municipiul Timisoara si S.C. Politehnica 1921 Știinta Timișoara & Invest S.A. in vederea participarii Municipiului Timisoara la majorarea capitalului social al acestei societati.
Art.2: Se constituie o comisie care sa efectueze o analiză financiară si juridică, în baza unui audit extern finanțat din bugetul local, la S.C. Politehnica 1921 Știinta Timișoara & Invest S.A. , urmând ca intr-o ședinta ulterioară a Consiliului Local, sa se stabileasca condițiile efective ale asocierii.
Comisia este formata din următorii membri:
- BOGDAN ACHIMESCU-consilier local;
- OVIDIU CIUHANDU-consilier local;
- PETRE PETRISOR- consilier local;
- SILVIU SARAFOLEAN- consilier local;
- EUGENIA TONENCHI- consilier local;
- ADRIAN BODO - Director Direcția Fiscală;
- MUNTEANU MIREL FLORIN - consilier Direcția Economică;
- IOAN COJOCARI - Secretarul Municipiului Timisoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează comisia constituita la art.2 din prezenta hotarire.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Membrilor comisiei;
- S.C. Politehnica 1921 Stiinta Timisoara & Invest SA;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara