Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 479/26.09.2019
privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap SAD 12, situat in Timisoara, str Episcop Augustin Pacha, nr 1, jud Timis, (fost str. Voltaire nr 1 si str. Carusso nr 2), înscris în C.F. nr 400874-C1-U39, nr. top. 400874-C1-U39, la prețul de vanzare de 300.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 22893/13.09.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;

      Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 22893/13.09.2019, intocmit de Compartimentul Monumente  din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
      Avand in vedere Avizul favorabil al Serviciului Juridic din data de 13.09.2019 - Anexă la Raportul de specialitate  nr. SC2019 - 22893/13.09.2019;
      Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
      Avand in vedere solicitarea  înregistrata  cu nr.SC2019-022258/05.09.2019, primita  de la MOGOSANU MIHAIL GAVRIL si MOGOSANU ELENA, in calitate de proprietari ai ap SAD 12 situat in Timisoara,  str. Episcop Augustin Pacha, nr. 1, jud. Timis (fost str Voltaire nr 1 si str. Carusso nr 2), prin care solicită  Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a  ap.,  evidentiat in CF 400874-C1-U39 nr. top. 400874-C1-U39,  la pretul de vanzare de 300.000 euro, pentru o suprafata de 98,34  mp.
Avand in vedere Adresa cu   nr 2962/03.09.2019 emisa de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș aceasta ne comunica faptul ca  nu isi exercita dreptul de preemtiune  si ca în conformitate cu art. 4 alin. 8 din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice  aceasta transfera dreptul de preemtiune  catre autoritatile publice locale.  Imobilul mentionat anterior este inclus in Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara Cod TM-II-s-A-06095, poz 60 in Lista monumentelor istorice 2015.
Având în vedere adresele emise de către  Direcția de  Urbanism, Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse I EST , Biroul Sport Cultură, Serviciul Școli Spitale, prin care ni se comunică faptul că imobilul menționat mai sus, nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;        
      În conformitate  cu  prevederile art. 4, alin. (4) și alin. (8) din Legea nr. 422/2001  privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulterioare;
      În conformitate cu prevederile  art 129 alin. 2 lit. d), alin. 7 lit. n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind  Codul Administrativ;
      În temeiul art. 139 alin. 1 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind  Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a ap. SAD 12 ,  situat in   Timisoara,  str. Episcop Augustin Pacha, nr. 1,  jud. Timis , (fost str Voltaire nr. 1 si str. Carusso nr. 2),  înscris în C.F. nr 400874-C1-U39, nr. top. 400874-C1-U39 , la prețul de vanzare de 300.000 euro .

Art. 2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartiment Monumente si Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I EST din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3 :  Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodată se comunică:
       - Instituției Prefectului - Județul Timiș;
       - Primarului Municipiului Timișoara;
       - Serviciului Juridic;        
       - Direcției Urbanism;
       - Directiei Dezvoltare;
       - Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilităti;
       - Direcției Economice;        
       - Direcției de Mediu;        
       - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest
       - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
       - Serviciului Scoli Spitale;
       - Biroului Sport Cultura;                
       - Direcției Comunicare-Relationare;
       - Biroului Audit;
       - Biroului Managementul Calității;
       - Corpului de Control si Antifraudă al Primarului;
       - Domnului MOGOSANU MIHAIL GAVRIL;
       - Doamnei MOGOSANU ELENA;
       - Mass -media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara