Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Hotararea Consiliului Local 301/26.07.2005
privind aprobarea implementării proiectului "ECOProfit" - Consulting Program for CP (Cleaner Production) in Timișoara including CP Assessment County Hospital Timiș No.1 de către Primăria Municipiului Timișoara în parteneriat cu Spitalul Județean Timiș și în colaborare cu Camera de Comerț Industrie și Agricultură Timiș


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2005-12694/13.07.2005 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
În concordanță cu mențiunile Conceptului Strategic de Dezvoltare Economică și Socială a Zonei Timișoara - Direcția I, Obiectivul 1, Direcția II, Obiectivul 1, Subobiectivul 2, Direcția IV, Obiectiv IV.
Luând în considerare avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1) și alin (2) lit. (c), (d), (r) și (x) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215 /2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă implementarea proiectului "ECOProfit" - Consulting Program for CP (Cleaner Production) in Timișoara including CP Assessment County Hospital Timiș No.1 de către Primăria Municipiului Timișoara în parteneriat cu Spitalul Județean Timiș și în colaborare cu Camera de Comerț Industrie și Agricultură Timiș.
Art.2: Se aprobă Contractul de finanțare a proiectului Nr. 7921-00/2004 încheiat între Austrian Development Agency GmbH (Agenția Internațională de Dezvoltare a Austriei) și Ambasada Austriei, în numele Guvernului Austriei pe de o parte, respectiv Primăria Municipiului Timișoara și Spitalul Județean Timiș, pe de altă parte, conform Anexei 1.

Art.3: Se aprobă Contractul de activitate pentru proiectului Nr. 7921-00/2004 încheiat între Denkstatt Umweltberatung und Management GmbH, în calitate de consultant internațional desemnat de către finanțator, pe de o parte, respectiv Primăria Municipiului Timișoara și Spitalul Județean Timiș, pe de altă parte, conform Anexei 2.

Art.4: Anexele 1 - Contractul de finanțare, 2 - Contractul de activitate, 3 - Declarația de consimțământ, 4 - Declarație și 5 - Condiții Generale Contractuale fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Dezvoltare și Integrare Europeană și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Dezvoltare și Integrare Europeană;
- Biroului Relații Publice;
- Centrului de Informare pentru Cetățeni;
- Spitalului Județean Timiș
- Camerei de comerț Industrie și Agricultură Timiș;
- Austrian Development Agency GmbH, 1010 Wien, Zelinkagasse 2;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara