Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 371/30.10.2007
privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2007 - 22912/16.10.2007 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 371 /20.09.2004 - privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 188 /08.12.1999 - privind Statutul functionarilor publici, republicata;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contraventiilor,modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. (b) si (d) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicata;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 - privind administrația publică locală, republicata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca:
- Hotărârea Consiliului Local nr. 33/08.09.1992 privind asigurarea si pastrarea linistii publice pe teritoriul municipiului Timisoara;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 45/1993 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul municipiului Timișoara;
- Hotărârea Consiliului Local 74/25.03.2003 pentru modificarea art. 15 din Anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 349/2002 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993 - privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 86/23.04.2002 privind prevenirea epidemiilor și combaterea insectelor și rozătoarelor prin deratizare și dezinsecție;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 349/10.12.2002 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 542/28.11.2006 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 349/10.12.2002,pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.45/1993 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, precum si alte dispozitii contrare.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Directia Politia Comunitara, Directia Edilitara, Directia Patrimoniu, Directia Urbanism, Directia de Mediu si Directia Drumuri si Transporturi din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Directiei Politia Comunitara;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Urbanism;
- Directiei Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Resurse Umane;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara