Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 350/27.09.2005
privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării parcelelor în ordinea punctajului, conform Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.11041/16.06.2005 al Primarului Municipiului Timișoara , domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere Legea nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală modificată și completată cu Legea nr.175/2004;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003;
Având în vedere Ordonanța de urgență nr.101/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.15/2003;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.111/2004, privind criteriile suplimentare de departajare în baza Legii nr.15/2003;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.120/2004, privind atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței locuințelor a parcelelor;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.178/2004 privind stabilirea termenului limită pentru completarea dosarelor depuse în baza Legii nr.15/2003, conform criteriilor suplimentare aprobate prin H.C.L. nr.111/2004.
În conformitate cuprevederile art.38 alin.2 lit.f și alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;
În baza art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă lista de priorități pe anul 2005, în vederea repartizării parcelelor în ordinea punctajului, conform Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Direcția Urbanism, Serviciul Banca de Date Urbane și Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
. Direcției Patrimoniu;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Edilitare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Audit Public Intern ;
- Serviciului Centrul de Informare Pentru Cetățeni;
- Comisiei de analiză constituită prin H.C.L. nr.249/11.11.2003;
- Serviciului Public de Administrare Locuințe și Utilități;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
PAVEL ȚEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara