Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 217/28.11.2016
privind aprobarea Proiectului "Discover Real Everywhere Applications of Maths", proiect propus de Colegiul Național "C. D. Loga" din Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-26124/25.10.2016 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;
În temeiul art. 105, alin. 2 din Legea educației naționale nr. 1/2011;
Luând în considerare adresa de la Colegiul Național "C. D. Loga" din Timișoara, nr. 3665/17.10.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2016-26124/25.10.2015;
În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin.(2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea Colegiului Național "C. D. Loga" din Timișoara, în calitate de lider, la Proiectul "Discover Real Everywhere Applications of Maths", în valoare totală de 102.230 Euro, proiect aprobat de A.N.P.C.D.E.F.P. în cadrul programului Erasmus, cu finanțare europeană 100%.

Art. 2: (1) Se aprobă includerea în bugetul local al Municipiului Timișoara a sumei de 24.750 lei, necesară derulării proiectului, conform bugetului estimativ, după cum urmează:

Nr. crt. Finanțare Valoarea
(lei) (mii lei) 2017 2018
1. Finanțare Europeană 100% 24.750 24,75 12,75 12
Total 24.750 24,75 12,75 12

(2) Suma de 24.750 lei necesară pentru derularea proiectului constituie avans rambursabil și se va recupera prin cereri de rambursare.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Directiei Urbanism;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Tehnice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Poliției Locale;
- Biroului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Corpul de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Colegiului Național "C. D. Loga";
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara