Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 63/27.03.2007
privind modificarea Statului de Funcții la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. S.C.134790/16.03.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedre avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 40/28.02.2006 - privind organizarea și funcționarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Timișoara cu personalitate juridică ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.43/2007 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara ;
Având în vedere Anexa nr.5/2a la Ordonanța de Guvern nr.10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalul salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Lg.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază din sectorul bugetar;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.(a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;
În temeiul art. 45 alin2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTARASTEArt.1. Se aprobă modificarea Statului de Funcții la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara, conform Anexei la prezenta hotărâre .

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 43/2007 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara, se modifică în mod corespunzător .

Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare
- Direcției Urbanism
- Direcției Patrimoniu
- Serviciului Juridic
- Serviciului Control Intern
- Biroului Relații Publice
- Centrului de Consiliere pentru Cetățeni
- Direcției de Evidență a Persoanelor Timișoara
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara