Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Februarie 

Hotararea Consiliului Local 46/27.02.2001
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Locuințe Calea Urseni Vest " Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2001- 1881/08.02.2001 al Direcției Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice și patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică drepturile omului și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.91/1998 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona Lidia-Muzicescu-Martirilor -Urseni";
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (g) și (m) din Legea nr. 69/1991 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal " Locuințe Calea Urseni Vest" Timișoara , conform Proiectului nr.P 4/02-2000 , întocmit de arh. Craculeac Mircea, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Terenul studiat este înscris în C.F. nr.4950 -Timișoara, cu nr.topo cuprins între 14238 ; 14240/1 până la 14238;14240/27, constând în 27 parcele, proprietate privată . Planul Urbanistic Zonal "Locuințe calea Urseni Vest " Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 4 ani.
Art.2: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor din zonă se vor face în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal și cu Regulamentul Local de Urbanism.

Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Consiliul Județean Timiș;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Corp Control Primar;
- S.C. IPROTIM S.A.;
- D-nei Nagy F. Olga Elvira și d-lui Simion Dan;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IOAN RADU GROZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara