Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 373/28.09.2010
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 438/24.11.2009 privind trecerea unor imobile (construcție nefinalizată și teren) din domeniul public al Municipiului Timișoara și administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sănătății, în vederea realizării Institutului Regional de Oncologie din Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 22886/27.09.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Luând în considerare Hotărârea Guvernului nr.866/16.08.2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiilor, orașelor și comunelor și în administrarea consiliilor locale respective;
Având în vedere Protocolul încheiat între Unitatea Sanitară Spitalul Clinic Municipal Timișoara și Consiliul Local al Municipiului Timișoara cu nr. SC2003-1538/30.01.2003;
Având în vedere Adresa de la Ministerul Sănătății cu nr. de ieșire 4812/14.05.2009, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2009-010265/15.05.2009;
Având în vedere Adresa de la Ministerul Sănătății cu nr. de ieșire 35207/09.09.2010, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2010-021885/14.09.2010;
Având în vedere Adresa de la Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș cu nr. de ieșire 11188/21.09.2010, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2010 - 022627/22.09.2010;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 438/24.11.2009 privind trecerea unor imobile (construcție nefinalizată și teren) din domeniul public al Municipiului Timișoara și administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sănătății, în vederea realizării Institutului Regional de Oncologie din Timișoara;
În baza articolului 9, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată;
În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin.2, lit. c) și alin.9 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu nr. 438/24.11.2009, articol care va avea următorul conținut:

"Se aprobă trecerea imobilului construcție nefinalizată denumită "Investiția Spitalul Clinic Municipal" cu nr. de inventar 18548, situat în Timișoara, Calea Torontalului și a celor 2 parcele pe care este situat, respectiv parcela cu nr. top 23485/2, înscrisă în C.F. nr. 416654 și parcela cu nr. top 23484/2/1, înscrisă în C.F. nr.416655, din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul public al statului român, în vederea realizării Institutului Regional de Oncologie din Timișoara".


Art. 2: Se aprobă modificarea articolului 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu nr. 438/24.11.2009, articol care va avea următorul conținut:
"În cazul în care construcția Institutului Regional de Oncologie din Timișoara nu demarează în termen de maxim 2 ani de la data emiterii prezentei hotărâri, imobilul construcție nefinalizată denumită "Investiția Spitalul Clinic Municipal" cu nr. de inventar 18548, situat în Timișoara, Calea Torontalului și cele 2 parcele pe care este situat, respectiv parcela cu nr. top 23485/2, înscrisă în C.F. nr. 416654 și parcela cu nr. top 23484/2/1, înscrisă în C.F. nr.416655, vor reveni în domeniul public al Municipiului Timișoara și administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara."


Art. 3: Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu nr. 438/24.11.2009 vor rămâne nemodificate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu și Instituția Arhitectului Șef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Poliția Comunitară;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Ministerului Sănătății;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara