Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 524/24.10.2018
privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia de instrainare a cotei de  din ap.SAD 3 aferent imobilului din Timisoara, str. Splaiul Nistrului nr.1, etaj parter , inscris in C.F. nr.403680-C1-U24, nr.topo 403680-C1-U24, la pretul de 235.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive cu nr SC2018- 22818/ 02.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr SC2018- 22818 din 02.10.2018 intocmit de Compartimentul Monumente - Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul favorabil al Serviciului Juridic din data de 03.10.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 22818/02.10.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa cu nr.2939 din 11.09.2018 emisa de catre Directia Judeteana pentru Cultura-Timis;
Avand in vedere adresa inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2018-022473 din 27.09.2018 de catre TUDUCAN VIORICA- GIANINA in calitate de proprietara a cotei de  aferenta apartamentului SAD 3 din imobilul situat in Timisoara, str. Splaiul Nistrului nr.1, etaj parter, inscris in C.F. nr.403680-C1-U24, nr.topo 403680-C1-U24 , suprafata utila 343,48 mp, prin care solicita Primariei Municipiului Timisoara sa se pronunte asupra dreptului de preemtiune la intentia de instrainare cu pretul de 235.000 euro.
Tinand cont de punctele de vedere ale Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse I Est -Compartimentul Spatii cu alta Destinatie I Est , Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana, Serviciului Scoli -Spitale ;
In conformitate cu prevederile art.4 alin.(4) si alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) litera b) si c) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a cotei de  din ap.SAD 3 aferent imobilului din Timisoara, str. Splaiul Nistrului nr.1, etaj parter , inscris in C.F. nr.403680-C1-U24, nr.topo 403680-C1-U24, la pretul de 235.000 euro.
Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul Monumente-Cabinet Viceprimar 2 si Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse-I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest
- Serviciului Scoli - Spitale
- Biroului Sport- Cultura
- Directiei Comunicare-Relationare
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- TUDUCAN VIORICA-GIANINA,
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS SULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara