Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 110/20.03.2018
privind atribuirea spatiului situat in imobilul din Timisoara, str. Podgoriei, nr.10 catre Biblioteca Judeteana Timis si incheierea contractului de inchiriere pe o perioada de 3 ani


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. CT2018-000193/23.02.2018 a Primarului Municipiului Timisoara domnul Nicolae Robu privind oportunitatea Proiectul de hotarare privind atribuirea spatiului situat in imobilul din Timisoara ,str. Podgoriei ,nr.10 catre Biblioteca Judeteana Timis si incheierea unui nou contract de inchiriere pe o perioada de 3 ani;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. CT2018-000193/23.02.2018, intocmit de catre Biroul Spatii cu alta Destinatie;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 23.02.2018, Anexa la Raportul de specialitate nr. CT2018 - 000193/23.02.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa nr. CT2018 - 000193/18.01.2018 a Bibliotecii Judetene Timis;
Avand in vedere hotararea Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotararile Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.386/01.08.2014, nr.543/31.10.2014, nr.91/01.03.2016, nr.21/07.07.2016 si nr.250/27.06.2017 adoptata in sedinta din data de 15.02.2018, prin care a fost avizata favorabil cererea cu numarul CT2018-000193/18.01.2018 a Bibliotecii Judetene Timis privind incheierea unui nou contract de inchiriere pentru spatiul aflat in imobilul din Timisoara, str. Podgoriei nr.10 , pe o perioada de 3 ani;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2, litera c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba atribuirea spatiului situat in imobilul din Timisoara, str Podgoriei,nr.10, in suprafata de 209,59 m.p, inscris in cartea funciara nr. 416595-C2, top 154/b , catre Biblioteca Judeteana Timis si incheierea contractului de inchiriere pe o perioada de 3 ani, tariful de inchiriere pentru acest spatiu fiind de 0,88 lei/m.p/luna conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 254/23.04.2013 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
Art.2: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari, se incredinteaza Biroul Spatii cu Alta Destinatie din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitara;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Serviciului Scoli Spitale ;
- Biroului Sport Cultura ;
-Directiei Comunicare -Relationare ;
-Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calitatii;
- Biroului Spatii cu Alta Destinatie;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Directiei de Asistenta Sociala;
- Bibliotecii Judetene Timis;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara