Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 417/30.09.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "SPAȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FUNCȚIUNI CONEXE", strada Oituz - strada Popa Șapcă, Timișoara, in vederea ridicarii partiale a interdictiei stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2007 pe UTR 1 si UTR 3


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22008 - 004663/19.09.2008 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Conform prevederilor art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Spatii pentru invatamant si functiuni conexe" reactualizare PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 198/2001, strada Oituz - strada Popa Sapca, Timisoara;
In conformitate cu Avizul Comisiei de Monumente nr. 173/U/17.07.2008;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (c) și alin. (5) lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;HOTARASTE

Art.1:Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "SPAȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FUNCȚIUNI CONEXE", strada Oituz - strada Popa Șapcă,Timișoara in vederea ridicarii partiale a interdictiei de construire stabilita prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2007 pentru UTR nr. 1 si UTR nr. 3., având ca beneficiar Universitatea de Vest Timisoara, întocmit conform Proiectului nr. 66/UVT1/06, realizat de S.C. Atelierele Arhitech S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2:Documentatia reglementeaza pozitionarea fata de limitele terenului si a vecinatatilor, respectandu-se functiunea de spatii de invatamant si coeficientii aprobati prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2007.
Drumul de acces între Intrarea Doinei și strada Popa Șapcă va avea o lățime de minim 16 m.

Art. 3: Se stabileste o noua zona de restrictie pentru terenurile delimitate conform planselor: Situatia existenta nr. 01 - A, Reglementari Urbanistice nr. 02 - A, Circulatia Terenuriloe nr. 04 - A, Propunere de mobilare nr. 05 - A, care fac parte integranta din documentatie.

Art. 4: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "SPAȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FUNCȚIUNI CONEXE", strada Oituz - strada Popa Șapcă,Timișoara in vederea ridicarii partiale a interdictiei de construire stabilita prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2007 pentru UTR nr. 1 si UTR nr. 3 se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.
Proiectul se va integra și în viitoarele soluții de trafic.
Terenul studiat, în suprafață totală de 74.043 mp. este înscris în C.F. nr. 140665 Timișoara, nr. cadastral 1009; 1010-1012/2; 1014/2; 1015/1/2; 1016/1/1/1/2; 1017-1018/1/1/2; 1019/1/1/1/2, în suprafață de 64.856 mp. - Universitatea de Vest Timișoara, C.F. nr. 146663 Timișoara, nr. cadastral 1015/1/3, în suprafață de 4.500 mp. - Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului pentru Universitatea de Vest Timișoara și C.F. nr. 133277 Timișoara, nr. cadastral 1015/2, în suprafață de 4.687 mp.- Statul Român, drept de administrare operativă în favoarea Ministerului Educației Naționale prin Universitatea de Vest Timișoara.

Art.5: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
-Universității de Vest Timișoara;
-Atelierele ArhiTECH S.R.L.
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN BOGDAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara