Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Hotararea Consiliului Local 312/26.07.2005
Privind aprobarea Studiului de Oportunitate, a Caietului de Sarcini , a Instrucțiunilor privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare și a Regulamentului Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. nr. SC 2005-12481/11.07.2005. al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.139/29.03.2005 privind delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat Public;
Luând în considerare prevederile art. 10, art. 13 și art. 39 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public;
Luând în considerare prevederile art. 1 și art. 11 din Legea 219/1998 privind regimul concesiunilor și Hotărârea Guvernului nr.216/1999 pentru aprobarea normelor metodologice cadru de aplicare a Legii 219/1998 privind regimul concesiunilor;
Luând în considerare prevederile art. 9 și art. 15 lit. (l) din Hotărârtea Guvernului nr.1561/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciilor de iluminat public;
În conformitate cu prevederile art.38 alin.2 lit. (f) și alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală modificată;
În temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă Regulamentul Serviciului de Iluminat Public, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă Caietul de Sarcini și Instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Timișoara Zona de Nord, conform Anexelor 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Se aprobă Caietul de Sarcini și Instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Timișoara Zona de Sud , conform Anexelor 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Comisia Municipală pentru probleme de Iluminat Public.

Art. 6: Prezenta hotarâre se comunică :
-Prefecturii Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Biroului Relații Publice;
-Serviciului Juridic;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
-Membrilor Comisiei Municipale pentru probleme de Iluminat Public;
-Mass-mediei locale.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara