Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Hotararea Consiliului Local 355/10.12.2002
privind modificarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuințe pentru tineret- ANL - strada Câmpului " Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.193/2001 și transmiterea în folosință gratuită pe durata execuției locuințelor, a terenului destinat construirii acestor locuințe, Agenției Naționale pentru Locuințe


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2002 - 19354/29.11.2002 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 193/2001 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Locuințe pentru tineret - ANL - Strada Câmpului" Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.195/2001 - privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe a terenului din Timișoara, strada Câmpului;
În baza prevederilor art.2 și art.3 din Legea nr.243/2001 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.148/1998 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe;
Având în vedere Legea nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c), (f) și (k) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuințe pentru tineret - A.N.L. - strada Câmpului " - Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.193/2001, în Planul Urbanistic de Detaliu "Locuințe cu credit ipotecar prin A.N.L. - strada Câmpului" Timișoara conform Proiectului întocmit de Primăria Municipiului Timișoara - Direcția Urbanism, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Locuințe cu credit ipotecar prin Agenția Națională pentru Locuințe - strada Câmpului" Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și are valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr.133773 Timișoara cu nr. top. 8104/2/4, proprietar Primăria Municipiului Timișoara, și în C.F. 18856 cu nr. top 8104/2/5, proprietar Statul Român, având o suprafață totală de 7415 mp.

Art.2: Se aprobă atribuirea în folosință gratuită către Agenția Națională de Locuințe, pe durata execuției locuințelor, a parcelelor cu nr. top. 8104/2/4 - 5/1, 8104/2/4 - 5/2, 8104/2/4-5/3, 8104/2/4-5/4, 8104/2/4-5/5, 8104/2/4-5/6, 8104/2/4 - 5/7, 8104/2/4 - 5/8, 8104/2/4 - 5/9, 8104/2/4-5/10, 8104/2/4-5/11, 8104/2/4-5/12, 8104/2/4 - 5/13, 8104/2/4-5/14, 8104/2/4-5/15, 8104/2/4 - 5/16, 8104/2/4 - 5/17, 8104/2/4-5/18, 8104/2/4-5/19, 8104/2/4-5/20, 8104/2/4-5/21, 8104/2/4-5/22, 8104/2/4-5/23, 8104/2/4-5/24, 8104/2/4-5/25 în suprafață totală de 5520 mp.,înscrise în C.F. nr. 18856 și C.F. nr. 133773 Timișoara, conform propunerii de unificare și dezmembrare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 195/10.07.2001 și se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.193/10.07.2001

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism și Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara,
- Direcției Juridice;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Control și Audit Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
CAIUS MUȚIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara