Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 55/17.03.1998
privind rectificarea bugetului local pe anul 1997 si a contuluide incheiere a exercitiului bugetar al Consiliului Local al Municipiului Timisoara pe anul 1997


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul Nr.SCO983152/10.03.1998 al Biroului Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.243/15.12.1997 privind rectificarea bugetului local pe anul 1997;
In conformitate cu prevederile Legii nr.72/1996 a Finantelor Publice;
Avand in vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.20 lit.(e) din Legea Nr.69/1991 privind administratia publica locala republicata si modificata;
In temeiul art.29 alin.1 si 3 din Legea Nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar al Consiliului
Local al Municipiului Timisoara, precum si bugetul rectificat pe anul 1997, cu
urmatoarele influente :

VENITURI: Prevederi Prevederi Realizat
aprobate initial definitive
(mii lei) (mii lei) (mii lei)

VenituriTOTAL, 182.334.400,00 205.287.570,00 205.287.570,00
din care:
I. Venituri
proprii 44.050.000,00 53.650.645,00 53.650.645,00
II.Sume defalcate
din impozitul pe
salarii 57.186.000,00 60.809.600,00 60.809.600,00
III.Subventii
primite din bugetul
de stat 69.915.000,00 81.345.975,00 81.345.975,00

din care:
pt. protectie
sociala 44.760.000,00 56.148.440,00 56.148.440,00
pentru investitii 25.155.000,00 25.197.535,00 25.197.535,00

IV.InvestitiiBERD 11.183.400,00 9.174.776,00 9.174.776,00

V.Alte surse 306.574,00 306.574,00

CHELTUIELI:

CHELTUIELI
TOTAL 182.334.400,00 205.287.570,00 205.287.570,00

din care:

Cheltuieli
curente 137.027.100,00 161.782.309,00 161.782.309,00

Cheltuieli
de capital 45.307.300,00 43.505.261,00 43.505.261.00

In detaliu, sunt prevazute veniturile si cheltuielile in Anexa 1 care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Se modifica si se completeaza in mod corespunzator Hotararea
Consiliului Local nr. 1/1998privind aprobarea bugetului rectificat si a
contului de incheiere a exercitiului bugetar al Consiliului Local al
Municipiului Timisoara pe anul 1997.

Art.2: Influentele privind cheltuielile de capital se vor reflecta in listele
de investitii, Anexa la bugetul local. Art.3:Cuaducerealaindeplinire a
prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica si Directia Tehnica din
cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei Generale a Finantelor Publice
si Control Financiar de Stat a Judetului Timis;
Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
RODICA BARA
Contrasemneaza


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara