Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 394/26.10.2010
privind acordul Consiliului Local in vederea demolarii unor constructii situate pe terenul din Str. Popa Sapca nr.5, proprietatea Universitatii de Vest Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2010-22115/12.10.2010 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avind in vedere Decizia nr.314/24.06.2004 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania;
Luind in considerare Hotarirea nr.8 din 30.10.2008 a Universitatii de Vest Timisoara;
Avind in vedere adresa nr. 12334/16.07.2010 si adresa nr.DP2010-008178/28.09.2010 a Universitatii de Vest Timisoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) si d) si alin.(6) lit a) pct.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara isi da acordul in vederea demolarii constructiilor, proprietatea Universitatii de Vest Timisoara, constind in : magazie in suprafata de 460 mp, depozit in suprafata de 803 mp si inca o magazie in suprafata de 254 mp, situate pe terenul in suprafata de 4000 mp din suprafata totala de 64856 mp, inscrisa in CF nr.404260 ( provenit din conversia de pe hirtie a CF nr.140665) Timisoara, nr.top. 1009, 1010/2,1011/2,1012/2,1014/2,1015/1/2,1016/1/1/1/2,1017/1/1/2,1018/1/1/2,1019/1/1/1/2, conform Planului de situatie intocmit in februarie 2006 de SC GEOMAR SRL, care face parte integranta din prezenta hotarire.

Art. 2: Se aproba alocarea sumei de 460.000,00 lei din bugetul local, cap.65.02.03.02- Invatamint primar, pentru intocmirea documentatiilor de demolare si demolarea constructiilor prevazute la art.1 din prezenta hotarire.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Patrimoniu si Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Universitatii de Vest Timisoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara