Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Hotararea Consiliului Local 288/28.06.2005
privind înființarea Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere referatul nr. SC2005 - 11264, al Primarului Municipiului Timisoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ,sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere hotărârea Comisiei de aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr.34/02.03.1998 privind utilizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 09.06.2005;
In conformitate cu prevederile art.38 lit.(c) și (f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă constituirea Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, cu următoarea componență:
- Președinte: dr.ing. Gheorghe Ciuhandu - primar;
- Membrii: ing. Adrian Orza - viceprimar;
ing. Dorel Borza - viceprimar;
jr. Ioan Cojocari - Secretarul Municipiului Timișoara;
ec. Adrian Bodo - director Direcția Economică;
ec. Nicușor C-tin Miuț - director Direcția Patrimoniu;
dr.arh. Radu Radoslav - director Direcția Urbanism;
ing. Mihaela Mîrza - șef Birou Corp Control Primar;
jr. Mirela Lasuschevici - Serviciul Juridic;
ing. Marius Voicu - șef Birou S.A.D.;
ing. Valentin Moldovan - consilier local, președintele Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale;
Radu Țoancă - consilier local;
Sorin Karagena. - consilier local.
Art. 2: Se aprobă competențele Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara:
- prelungirea Contractelor de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință;
- modificarea profilului de activitate ce se desfășoară în spațiile închiriate;
- schimbarea destinației din spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință în locuință;
- modificări ale chiriilor aferente spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință;
- modificări ale contractelor de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință prin acte adiționale;
- analizarea solicitărilor de atribuire a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință către beneficiarii Legii nr.341/2004, partide politice, O.N.G. etc.;
- propunerea de noi tarife pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință;
- propunerea de vânzare a unor spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință;
- întocmirea de fișe de calcul a despăgubirilor pentru folosirea provizorie a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință;
- avizarea închirierii de spații temporar disponibile situate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Membrilor comisiei;
- Mass - media locală.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara