Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Hotararea Consiliului Local 292/25.06.2015
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 382/2011 - Complex rezidential TAGOR", Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2015-003828/08.06.2015 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrație locală, juridică,ordinea publică, drepurile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 140/2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului" modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 138/2012;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 382/2011 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal"Complex rezidențial TAGOR", str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timișoara;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 06/21.10.2010 și Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism nr. 04/22.01.2015;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 37 din 11.09.2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Modificare PUZ aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 382/2011 - Complex rezidential TAGOR", Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. NOVA MARKET GRUP S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 302/2013, realizat de S.C. PRO ARHITECTURA S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de max.: S+P+12E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2014-002665/03.04.2014, H max de 39 m fata de CTS, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 20%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3.00, spații verzi de 41.35 % din suprafața totală a parcelei, stabilita prin PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.138/2011.
Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Modificare PUZ aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 382/2011 - Complex rezidential TAGOR", Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care se pot demara investițiile prevăzute în documentație.
Terenul studiat compus din 4 parcele distincte, separate de Str. Constructorilor și Str. Abinelor, având suprafața totală de 59.321 mp, conform extraseleor C.F. nr. 439393, C.F. nr. 430117, C.F. nr. 434064, C.F. nr. 439392, Timișoara este inscris astfel:
- C.F. nr. 439393, având nr. top 439393, in suprafata de 47.807 mp - curti constructii, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L., cu interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare, amenajare, si construire de drepturi reale (in special drepturi de superficie ori concesiune), in favoarea BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A., CIF 11447021;
- C.F. nr. 430117, având nr. top 430117, in suprafata de 2.200 mp - curti constructii, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L., cu interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare, amenajare, si construire de drepturi reale (in special drepturi de superficie ori concesiune), in favoarea BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A., CIF 11447021;
- C.F. nr. 434064, având nr. top 434064, in suprafata de 1.286 mp - curti constructii, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L., cu interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare, amenajare, si construire de drepturi reale (in special drepturi de superficie ori concesiune), in favoarea BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A., CIF 11447021;
- C.F. nr. 439392, având nr. top 439392, in suprafata de 8.028 mp - curti constructii, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L., cu interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare, amenajare, si construire de drepturi reale (in special drepturi de superficie ori concesiune), in favoarea BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A., CIF 11447021;
La documentatia Plan Urbanistic Zonal "Modificare PUZ aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 382/2011 - Complex rezidential TAGOR", Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara, a fost depus Acordul Bancii Comerciale CARPATICA S.A. Nr. 565/09.04.2015, in vederea modificarii PUZ aprobat prin HCL 382/2011.

Art. 4: Prezenta hotarare nu modifica functiunea de zona verde aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr.138/2011 pentru parcela in surpafata de 2200 mp inscrisa in C.F. 430117. nr. top 430117.
Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Modificare PUZ aprobat cu Hotărârea Consiliuui Local nr. 382/2011 - Complex rezidential TAGOR", Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara, și a Regulamentului Local de Urbanism.
Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului;
- Proiectantului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara