Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 276/18.11.2003
privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de transport în regim de taxi și a Regulamentului privind desfășurarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi permanente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2003 - 18158/22.10.2003 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere propunerea domnului PETRU BUJOR - consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru sănătate,muncă și protecție socială, ecologie și protecția mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara ;În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 - privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere și a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38 / 2003, aprobate prin Ordinul nr. 275/2003;
În baza prevederilor Legii nr. 507/2002 - privind organizarea si desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice;
Având în vedere Legea nr. 105/2000 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/1997 - privind transporturile rutiere și respingerea Ordonanței Guvernului nr. 73/1998 - privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 44/1997 - privind transporturile rutiere;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală.HOTARASTE

rt. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a activității publice de transport în regim de taxi conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind desfășurarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi permanente conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 167/2001 pentru aprobarea Normelor privind transportul de persoane în regim de taxi pe raza municipiului Timișoara și Hotărârea Consiliului Local nr. 236/2001 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 167/2001.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară, Serviciul Rețele Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciul Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Control și Audit Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Poliției Rutiere a Municipiului Timișoara;
- Camerei Taximetriștilor;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara