Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
August 

Hotararea Consiliului Local 330/31.08.2009
privind strategia Consiliului Local al Municipiului Timișoara referitoare la dezvoltarea Aeroportului Internațional Timișoara Traian Vuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 19978/ 31.08.2009 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Adresele Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 2685/RB/14.08.2009 și nr. 1281/EP/27.08.2009;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În baza prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge ca prematură propunerea de participare în procesul de fuziune a Aeroporturilor din Timișoara și Arad și formarea Companiei Naționale Aeroportuare Banat, din cauza nefundamentării ei din punct de vedere economic, tehnic, financiar și juridic cu niciun document din partea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, contraveniind tuturor strategiilor locale, județene și regionale.

Art.2: Consililui Local al Municipiului Timișoara își manifestă disponibilitatea de participare în acționariatul Aeroportului Internațional Timișoara Traian Vuia.

Art.3: Se solicită Ministerului Transporturilor și Infrastructurii transmiterea următoarelor:
a) Studiul de fezabilitate sau/și Studiul de oportunitate referitoare la crearea Companiei Naționale Aeroportuare Banat;
b) Principiul în baza căruia se vor stabili cotele de participare a acționariatului noii societăți;
c) Orice alte documentații pe care ministerul le consideră importante cu privire la acest subiect.

Art.4: Consiliul Local al Municipiului Timișoara convoacă în termen de 15 zile o dezbatere publică referitoare la strategia de dezvoltare a Aeroportului Internațional Timișoara Traian Vuia.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Edilitare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției Comunicare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SILVIU SARAFOLEAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara