Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 408/30.10.2007
privind suplimentarea finanțării acordate de Consiliul Local Timisoara prin Hotărârea Consiliului Local nr. 117/03.04.2007 - privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Echipa de Rugby Clubul Sportiv Petrom Timișoara - și diminuarea finanțării acordate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 113/03.04.2007 - privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv Universitatea Timișoara ( Secția Handbal Feminin)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007- 23413/23.10.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Luând în considerare adresa nr. SC2007-007474/ 29.03.2007 a echipei de rugby C.S. Rughy Club Municipal Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 113/03.04.2007 - privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv Universitatea Timișoara (secția handbal feminin);
Având în vedere Hotărârea consiliului Local nr. 117/03.04.2007 - privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și echipa de Rugby Clubul Sportiv Petrom Timișoara;
Având în vedere Legea nr. 69/2000 a educației fizice și a sportului si Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c), d) și e), alin.(6) lit.a) pct.6 și alin.(7) lit.a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă suplimentarea finantarii acordate de Consiliul Local Timisoara prin Hotărârea nr. 117/03.04.2007 catre C.S." Rugby Club Municipal" Timisoara cu 150 000 lei de la bugetul local din capitolul 67.02. "Cultura recreere si religie",( 67.02.05 Servicii recreative si sportive), pentru continuarea si sustinerea activitatii de performanta în anul 2007.

Art.2: Se diminueaza finantarea acordata Clubului Sportiv Universitatea Timisoara ( secția handbal feminin) prin Hotărârea Consiliului Local nr. 113/2007 cu suma de 350 000 lei datorita nerespectarii clauzelor contractuale respectiv a Art.4.2.7 din contractul de asociere care specifică necesitatea obținerii unei clasări în primele trei locuri în campionatul național sau o cupă a României.
Art. 3: Activitatea financiară a C.S." Rugby Club Municipal Timisoara", cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, va fi controlată de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara. În acest sens, C.S."Rugby Club Municipal" Timisoara va pune la dispoziția Serviciului Audit Public Intern toate documentele legate de sumele alocate Clubului de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Art. 4: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu preia si nu răspunde de nici un fel de eventuale debite sau obligații financiare sau de altă natură ale C.S." Rugby Club Municipal" Timisoara contracte încheiate anterioare intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotarâre se comunică:
Instituției Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Serviciului Audit Public Intern;
- C.S." Rugby Club Municipal" Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara