Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 162/03.04.2018
privind rectificarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr. 417/30.09.2008- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Spații pentru învățământ și funcțiuni conexe", str.Oituz- str.Popa Șapcă , Timișoara, în vederea ridicării parțiale a interdicției stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr.321/2007 pe UTR1 și UTR 3


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.RU2018-000091/21.03.2018 privind oportunitatea Proiectului de Hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. RU2018-000091/21.03.2018 al Directiei Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei MunicipiuluiTimișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.03.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. RU2018-000091/21.03.2018 ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 417/30.09.2008 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Spații pentru învățământ și funcțiuni conexe", strada Oituz-strada Popa Șapcă, Timișoara, în vederea ridicării parțiale a interdicției stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2007 pe UTR1și UTR3;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 321/31.07.2007 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Spații pentru învățământ și funcțiuni conexe", reactualizare PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 198/2001, strada Oituz-strada Popa Șapcă, Timișoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul prevederilor art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă rectificarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr. 417/30.09.2008 prin adăugare la UTR 1 și UTR 3, a UTR 2 .
Astfel titlul Hotărârii Consiliului Local nr. 417/30.09.2008 va avea următorul conținut : HOTĂRÂREA NR. 417 din data: 30.09.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "SPAȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FUNCȚIUNI CONEXE", strada Oituz- strada Popa Șapcă, Timișoara, in vederea ridicarii partiale a interdictiei stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2007 pe UTR 1, UTR2 si UTR 3.

Art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 417/30.09.2008 va avea următorul conținut :
"Art.1:Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "SPAȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FUNCȚIUNI CONEXE", strada Oituz - strada Popa Șapcă,Timișoara in vederea ridicarii partiale a interdictiei de construire stabilita prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2007 pentru UTR nr. 1, UTR nr.2 si UTR nr. 3., având ca beneficiar Universitatea de Vest Timisoara, întocmit conform Proiectului nr. 66/UVT1/06, realizat de S.C. Atelierele Arhitech S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 417/30.09.2008 va avea următorul conținut:

Art. 4: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "SPAȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FUNCȚIUNI CONEXE", strada Oituz - strada Popa Șapcă,Timișoara in vederea ridicarii partiale a interdictiei de construire stabilita prin Hotărârea Consiliului Local nr.321/2007 pentru UTR nr. 1, UTR nr.2 si UTR nr. 3 se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.
Proiectul se va integra și în viitoarele soluții de trafic.
Terenul studiat, în suprafață totală de 74.043 mp. este înscris în C.F. nr. 140665 Timișoara, nr. cadastral 1009; 1010-1012/2; 1014/2; 1015/1/2; 1016/1/1/1/2; 1017-1018/1/1/2; 1019/1/1/1/2, în suprafață de 64.856 mp. - Universitatea de Vest Timișoara, C.F. nr. 146663 Timișoara, nr. cadastral 1015/1/3, în suprafață de 4.500 mp. - Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului pentru Universitatea de Vest Timișoara și C.F. nr. 133277 Timișoara, nr. cadastral 1015/2, în suprafață de 4.687 mp.- Statul Român, drept de administrare operativă în favoarea Ministerului Educației Naționale prin Universitatea de Vest Timișoara.


Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control Control și Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș;
- Consiliului Județean Timiș
- Universitatea de Vest Timișoara;
- Mass-media locale .


Presedinte de sedinta
LUMINIȚA ȚUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara