Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 480/26.09.2019
privind aprobarea volumului și a prețurilor de referință și de pornire în licitație a 6089 mc. masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 21564/28.08.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 21564/28.08.2019 al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 30.08.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 21564/28.08.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva - Ocolul Silvic Ana Lugojana nr. 4582/21.08.2019, înregistrată la Primăria Timișoara cu nr. RM2019-002214 din 23.08.2019, în vederea aprobării de consiliul local, a volumului și a prețurilor de referință și de pornire în licitație pentru 6089 mc. masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 2017- pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. c) și  art. 297, alin (1), lit. a) si  art. 299  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul  administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 -  privind Codul  administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă volumul total de 6089 mc provenit din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Timișoara, pentru a fi valorificat ca "masă lemnoasă pe picior" la licitație, de către administratorul fondului forestier - Direcția Silvică Timiș prin Ocolul Silvic Ana Lugojana.

Art. 2: Se aprobă prețurile de referință și prețurile de pornire în licitație pentru masa lemnoasă pe picior din partizile care urmează a fi scoase la licitație, conform Tabelului:

Nr.
crt.

Partida
nr. și denumire

UP

ua

Tratament
tăiere

Volum
(mc)

Preț de referință
preț APV/mc
Preț de pornire în licitație
  1 354-Lupoanea 02 Timișoara    2A Principale - P2 1.255 98,35
150
  2 379- Pr.Cariera UB TM 76A,B Secundare - Rarituri 368 106,56
110
  3 550- Vl.Carierei
UB I TM 8A, 8B Acc 1 451
107,27
110
 
4 514- Vl. Radului UP 02 TM 5A Secundare - Rarituri 332

76,09

100
  5 515-Pr. Dragului UP 02 TM 51A Principale - P.2 1459 104,36
150
  6 499- Vl. Radului UP 02 TM 30A Secundare - Rarituri 303 91,54
95
  7 497-Vl. Ibaneasa UB 02 TM    1 Principale - P.2 1921 193,23
200
TOTAL 6.089
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Mediu din Primăria Municipiului Timișoara și Direcția Silvică Timiș prin Ocolul Silvic Ana Lugojana.

Art. 4: Prezenta hotărâre se  publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
-Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției  Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL, CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara