Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 363/30.10.2007
privind atribuirea în folosință gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a unui teren în suprafața de 2755 mp, situat în Timișoara, str.N.Filimon către Fundația "PENTRU VOI"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007 - 011935/15.10.2007 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avind in vedere solicitarea inregistrata de catre Fundatia Pentru Voi cu nr. SC2007-011935 / 23.05.2007;
Luând în considerare prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.c) si art.124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie în folosință gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, Fundației PENTRU VOI din Timișoara, suprafața de 2755 mp teren , situat în Timișoara, str. N.Filimon, înscris în CF nr.3098 Freidorf, cu nr.topo. 505/2/2/a, proprietatea municipiului Timișoara,, în vederea construirii unei locuinte protejata pentru persoane cu dizabilități intelectuale profunde, polihandicap și tulburări de comportament.

Art.2: Fundația PENTRU VOI, are obligatia, în maximum 12 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, să înceapă construirea clădirii pe baza autorizației de construire, în caz contrar își pierde dreptul de folosință gratuita, fără somație sau punere în întârziere și fără întervenția instanțelor de judecată. Dreptul de folosinta se va pierde si in cazul schimbarii destinatiei.

Art.3: După terminarea lucrărilor, construcția, va deveni proprietatea Fundației PENTRU VOI, terenul rămânând în proprietatea municipiului Timișoara.

Art.4: Este interzisa schimbarea destinatiei constructiilor ce se vor realiza pe terenul atribuit ,schimbarea destinatiei ducand la pierderea dreptului de folosinta gratuita.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, Direcția Urbanism și Serviciul Banca de Date Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Fundației PENTRU VOI;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara