Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Hotararea Consiliului Local 232/24.05.2005
privind majorarea tarifelor la transportul urban de călători și acordarea subvenției de 30% din cheltuielile de transport către Regia Autonomă de Transport Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2005-9004/16.05.2005 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2005-7601/22.04.2005 a Regiei Autonome de Transport Timișoara privind aprobarea tarifelor la transportul urban de către Consiliul de Administrație al R.A. Transport Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 19/ 20.07.2004 privind aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători în Municipiul Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 161/21.12.2004 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timișoara și Regia Autonomă de Transport Timișoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timișoara în anul 2005;
Având în vedere prevederile Legii nr. 102/2001 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor de transport local de călători;
Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d) și (i) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
n temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă tarifele la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara , conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Abonamentele generale pentru persoane fizice pot fi decontate.
Art. 3: Se acordă subvenția de 30% către Regia Autonomă de Transport Timișoara din totalul cheltuielilor de transport, urmând ca regia să încheie, în condițiile legii, un contract de achiziție de minim 50 troleibuze.
Art. 4: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 19/20.07.2004 - privind aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători în municipiul Timișoara.
Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Regiei Autonome de Transport Timișoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SILVIU SARAFOLEAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara