Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 94/27.03.2020
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. PIETE S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul de aprobare nr SC2020-7400/24.03.2020 al Primarului Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-7400/24.03.2020 al Directiei de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.03.2020 - Anexa la Raportul de specialitate SC2020-7400/24.03.2020;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfasurare a sedintelor Consiliului Local al Municipiului Timisoara, in situatii exceptionale, constatate de autoritatile abilitate;
Avand in vedere solicitarea nr. 656/18.03.2020 a Consiliului de Administratie al S.C. PIETE S.A. inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. RM2020-1132/18.03.2020, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, insotita de anexele nr. 1-5 de fundamentare;
Avand in vedere Decizia nr. 1/29.01.2020 a Consiliului de Administratie al S.C. PIETE S.A., privind avizarea bugetului pe anul 2020;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 70/28.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020;
In conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificata;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si completata;
In conformitate cu art. 4 alin. (1) lit c) si art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
In conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.a) si lit.d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art.196 alin. (1), lit. a) si art. 139 alin.(1) si (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. PIETE S.A, prevazut in Anexele nr. 1-5, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza S.C. PIETE S.A.

Art.3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale Urbanism;
- Directiei Dezvoltare ;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- S.C. PIETE S.A.;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara