Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 437/27.11.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal: „Locuinte colective, Servicii si Comert" strada Armoniei, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. U22007-003427/12.11.2007 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, având număr de înregistrare 08/PV - 17.09.2007;
Potrivit art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, repulicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal: "Locuinte colective, Servicii si Comert" strada Armoniei, Timișoara , având ca beneficiar pe S.C. ARMONIEI RE S.R.L. și S.C. ARMONY 18 INVEST S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 5/2006, realizat de S.C. Atelier CAAD S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de D+P+3E+Penthouse pentru loturile 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, S+P+6E pentru loturile 4, 5, 11, 12 si respectiv S+P+10E+2E Penthouse pentru lotul 3, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. TH2007-002478/07.06.2007, procentul de ocupare al terenului POT max variind intre 40% pentru loturile 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 si 60 % pentru loturile 3, 4, 5, 11 si 12, coeficientul maxim de utilizare al terenului CUT de de 2.7 pentru loturile 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, C.U.T. de 5 pentru loturile 4, 5, 11 si 12 si C.U.T. 8.4 pentru lotul 3, spații verzi pentru funcțiunea propusă, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal: "Locuinte colective, Servicii si Comert" strada Armoniei, Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.
Terenurile, în suprafață totală de 42.636mp sunt identificate prin C.F. nr. 128591, nr. cad. 2166/4 în suprafață de 1010 mp, C.F. nr. 143947, nr. cad. 2166/5 în suprafață de 1212 mp, C.F. nr. 128593, nr. cad. 2166/6 în suprafață de 2110 mp, C.F. nr. 4098, nr. cad. 2174/1 în suprafață de 20789 mp, C.F. nr. 13416, nr. cad. 2167, 2168, 2169 având suprafețe de 4129 mp, 598 mp, 398 mp, C.F. nr. 128590, nr. cad. 2166/3/2 în suprafață de 1376 mp, C.F. nr. 128589, nr. cad. 2166/2/2 în suprafață de 1264 mp, C.F. nr. 139654, nr. cad. 2164/2; 2165/2; 2166/2/1; 2165/3; 2166/3/1 în suprafață de 2500 mp în proprietatea firmei S.C. ARMONIEI RE S.R.L. si C.F. nr. 2179, nr. cad. 2164/1, 2165/1, 2166/1, 2166/7 având suprafețe de 513 mp, 994 mp, 4275 mp, 1468 mp, în proprietatea firmei S.C. ARMONY 18 INVEST S.R.L.

Art. 4: Eliberarea autorizatiei de construire se va realiza doar dupa reglementarea juridica a suprafetelor de teren afectate de drumuri.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal: "Locuinte colective, Servicii si Comert" strada Armoniei și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Direcției Dezvoltare;
-Direcției Comunicare;
-Direcției Drumuri și Transporturi;
-Direcției de Mediu;
-Biroului Control Intern și Managementul Calității;
-Beneficiarului S.C. ARMONIEI RE S.R.L. și S.C. ARMONY 18 INVEST S.R.L.;
-Proiectantului S.C. Atelier CAAD S.R.L.,
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara