Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 159/27.04.2010
privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2010, pentru premierea echipei de baschet masculin a Clubului Sportiv Elba Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-8487/ 14.04.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și problemele minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2010- 008472/ 14.04.2010 a Clubului Sportiv Elba Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii 69/2000 a educației fizice și sportului;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (b), (d) si alin. 6 pct. 6, din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă premierea echipei de baschet masculin a Clubului Sportiv Elba Timișoara cu suma de 50.000 lei de la bugetul local, cap.67.02. "Cultura, recreere si religie" ( 67.02.05. "Servicii recreative si sportive"), pentru performanța unică de a câștiga Cupa României.’

Art.2: Premierea echipei de baschet masculin se va efectua în cadrul unei festivități organizate de către Municipiul Timișoara și Club Sportiv Elba Timișoara în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3: Suma alocată va fi utilizată pentru premierea echipei de baschet masculin a Clubului Sportiv Elba Timișoara, respectiv pentru jucători, antrenori, staful tehnic conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Comunicare, Direcția Economică și Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituției Prefectului Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Directiei Dezvoltare ;
- Directiei Drumuri si Transporturi ;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitara ;
- Directiei de Mediu ;
- Directiei de Comunicare ;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Urbanism ;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Clubului Sportiv Elba Timisoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara