Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 430/29.11.2005
privind reactualizarea și reactivarea Comandamentului Antiepizootic Local cu adoptarea noului "Program de măsuri privind prevenirea bolilor infectocontagioase de mare difuzibilitate pe teritoriul municipiului Timișoara" și a "Planului de măsuri privind prevenirea și combaterea influenței gripei aviare"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 16141/DO2005 - 2437/20.10.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ,sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Ordinul Prefectului nr. 664/22.07.2005 privind actualizarea componenței Comandamentului antiepizootic județean Timiș pentru prevenirea pătrunderii bolilor infectocontagioase cu mare difuzibilitate pe teritoriul județului Timiș;
În baza prevederilor art. 26 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 42/29.01.2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată, modificată și completată de Legea nr. 215/27.05.2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (i) și (r) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Începând cu data prezentei hotărâri se reactualizează Comandamentul Antiepizootic Local Timișoara, în componența stabilită conform Anexei nr. 1
Art.2: Atribuțiile Comandamentului antiepizootic local sunt cele prevăzute în Legea nr. 215/2004 pentru aprobarea Ordinului Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, în Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acestora, și sunt stabilite în Programul de măsuri privind prevenirea bolilor infectocontagioase de mare difuzibilitate pe teritoriul municipiului Timișoara" din Anexa nr. 2 și în "Planul de măsuri privind prevenirea și combaterea influenței gripei aviare" din Anexa nr. 3.
Art. 3: Medicul veterinar de la Circumscripția Sanitară Veterinară Zonală Timișoara I. răspunde de activitatea Comandamentului antiepizootic local și de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 4: Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Administrare Fond Funciar;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Biroului Relații Publice;
- Membrilor Comandamentului;
- Circumscripțiilor Sanitare Veterinare concesionare din Timișoara;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
DANIEL B. URSU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara