Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 380/30.09.2010
privind punerea la dispoziția proiectului "Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș" a terenului pentru modernizarea investiției aferente stației de pompare apă uzată pe strada Polonă, în zona Friedorf


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-023219/30.09.2010 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere solicitarea S.C. Aquatim S.A., înregistrată cu numărul RE2010-005625 din 30.09.2010, prinvind completarea documenției cu documentele de eligibilitate;
Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritara 1 - Programul Operational Sectorial de Mediu 2007-2013 pentru realizarea proiectului "Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș";
În temeiul prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și cele ale Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) și alin. 4, lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă punerea la dispoziția proiectului "Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș" a terenului pentru:
a - Modernizarea obiectului de investiție - 1 stație de pompare apă uzată pe strada Polonă, în zona Friedorf
în cadrul proiectului "Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș", teren identificat, conform Anexei ;
b - stație de pompare apă uzată - conform Planului de situație anexat din care face parte integrantă.
Art. 2: Obiectul de investiție - 1 stație de pompare apă uzată, aferent proiectului "Extinderea și moderinizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș" se va moderniza pe terenul stației de pompare apă uzată care se află în domeniul public al localității Timișoara, teren disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește domnul Gheorghe Ciuhandu, Primarul Municipiului Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare
- Direcției de Mediu;
- Direcției Tehnice;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- SC AQUATIM SA. Timișoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOȘIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara