Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 197/26.04.2005
privind aprobarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timișoara, pentru luna mai 2005, unui număr de 3613 persoane cu handicap accentuat, grav și asistenții personali ai acestora


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 -4781/17.03.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 18, alin. 1 lit. (j) și art. 19 alin. 1 lit (g), din Legea nr.519/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;
Având în vedere Legea nr. 343/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.102/1999;
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1, art. 4 alin. 1 și 2, art. 6 și art. 7 din Normele Metodologice privind modalitatea de acordare a gratuității transportului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață sau cu metroul și pentru stabilirea cuantumului acestei gratuități pentru persoanele cu handicap accentuat, grav și asistenții personali ai acestora aprobate prin Ordinul nr. 290/609/2003;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 19/20.07.2004 - privind aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători în Municipiul Timșoara;
Având în vedere prevederile Convenției nr. SC2003- 13836/04.08.2003, prelungită prin Actul adițional nr.1 înregistrat cu nr.SC2004 - 14234/05.08.2004 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timișoara prin reprezentanții săi legali și Regia Autonomă de Transport Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d), (i) și (s) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acordarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun, în municipiul Timișoara, pentru luna mai 2005, unui număr de 3613 persoane cu handicap accentuat, grav și asistenții personali ai acestora, conform Listelor Anexă care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele menționate la alin.1 se acordă pe baza anchetelor sociale realizate de către asistentul social din cadrul Serviciului Public pentru Asistență Specială.

Art.2: Plata abonamentelor de transport urban pe luna mai 2005 eliberate la persoanele menționate la art.1 se suportă din bugetul local, de la Cap. 60.02.47 - Asistență Socială - Subcapitolul - Drepturile asistenților personali pentru copiii și adulții cu handicap (Serviciul Public pentru Asistență Specială), art.20 alin.21.02 - Transport asistați, bolnavi, invalizi și însoțitori și este în valoare estimativă de 1.083.900.000 lei.

Art.3: Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate pe luna mai 2005 , pentru persoanele cu handicap accentuat, grav și asistenții personali ai acestora se face pe baza dispoziției primarului, a centralizatorului și a unui exemplar al listelor nominale întocmite de Serviciul Public pentru Asistență Specială, pe fiecare centru de eliberare.

Art.4: Persoanele cu handicap accentuat, grav și asistenților personali ai acestora cărora le expiră certificatul de încadrare în grad de handicap în cadrul lunii mai 2005 și care fac dovada obținerii unui nou certificat, li se eliberează abonament de transport urban gratuit decontat la valoarea de 300.000 lei.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Public pentru Asistență Specială din subordinea Consiliului Local Timișoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Serviciul Public pentru Asistență Specială;
- Regiei Autonome de Transport Timișoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SMARANDA POPA-RADOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara