Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Hotararea Consiliului Local 27/25.01.2011
privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate "Clădire Educațională Multifuncțională la Grădina Zoologică" din Municipiul Timișoara cu cota TVA de 24%


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 651/12.01.2011 - al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și problemele minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 383/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Clădire Educațională Multifuncțională la Grădina Zoologică";
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1500/06.12.2007 privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor ce conțin obiective de investiții în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 199/22.04.2008 privind susținerea financiară a subprogramului "Clădire Educațională Multifuncțională la Grădina Zoologică Timișoara" și mandatarea primarului pentru semnarea convenției;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.354/29.09.2009 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate "Clădire Educațională Multifuncțională la Grădina Zoologică" din municipiul Timișoara;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.58/26.06.2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale;
Având în vedere Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera b) și c), alin. (4) litera a) și d) din Legea nr.215/23.04.2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea Devizului general pentru Studiului de Fezabilitate "Clădire Educațională Multifuncțională la Grădina Zoologică" din Municipiul Timișoara cu cota TVA de 24%, de la valoarea de 6.022.590,16 lei reprezentând 1.428.609,76 Euro (1 Euro = 4,2157 lei la data de 30.08.2009) la valoarea de 6.275.640,17 lei, respectiv 1.488.635,38 Euro, conform principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției și a Devizului general, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă finanțarea investiției de la bugetul local al municipiului Timișoara într-un procent de 25% din cheltuielile eligibile în valoare de 1.568.910,04 lei (372.158,845 Euro) și a cheltuielilor neeligibile ale investiției, pe toata durata de implementare a subprogramului "Clădire educațională multifuncțională la Grădina Zoologică Timișoara", cofinanțarea în procent de 75%, în valoare de 4.706.730,13 lei (1.116.476,535 Euro) urmând să se asigure de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, conform art. 1 alin 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.500/06.12.2007.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Patrimoniu;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Biroului Control Intern și Managementului Calității;
- Ministerului Mediului și Pădurilor;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara