Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 513/24.10.2018
privind atribuirea in folosinta gratuita cu contract de comodat, pe o perioada de 5 ani catre Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana a spatiului situat in Timisoara Str. Alba Iulia nr.2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 24288/17.10.2018 a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-24288/17.10.2018 intocmit de catre Compartimentul Spatii cu alta Destinatie I Est - Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 18.10.2018 - Anexa la Raportul de specialitate al Compartimentului Spatii cu alta Destinatie I Est nr. SC2018-24288/17.10.2018;
Avand in vedere Cererea cu numarul CT2018-005160/16.10.2018 a Asociatiei Timisoara Capitala Culturala Europeana , prin care aceasta solicita atribuirea cu titlu gratuit pentru sediu, spatiul in suprafata de 74 m.p, situat in imobilul din Timisoara, str. Alba Iulia, nr. 2 (Palatul Culturii ), parter, cu intrare din str. Alba Iulia ;
Avand in vedere extrasul din Procesul verbal al sedintei din 17.10.2018 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta, prin care comisia a avizat favorabil solicitarea Asociatiei Timisoara Capitala Culturala Europeana si a hotarat atribuirea in folosinta gratuita cu contract de comodat pe o perioada de 5 ani a spatiului in suprafata de 74 m.p , situat in imobilul din Timisoara ,str. Alba Iulia, nr.2 ,cu destinatia de sediu al Asociatiei Timisoara Capitala Culturala Europeana;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale,Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In temeiul art.36, alin.2 litera c) si art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTEArt. 1: Se aproba, atribuirea in folosinta gratuita cu contract de comodat, pe o perioada de 5 ani a spatiului in suprafata de 74 m.p , inscris in Cartea Funciara nr. 417847 Timisoara, nr.top 249, in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, situat in imobilul din Timisoara, str. Alba Iulia, nr.2 (Palatul Culturii ), parter, cu intrare din str. Alba Iulia, cu destinatia de sediu al Asociatiei Timisoara Capitala Culturala Europeana.

Art. 2: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari, se incredinteaza Compartimentului Spatii cu Alta Destinatie I Est - Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
-Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitara;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I I Vest;
- Serviciului Scoli Spitale;
- Biroului Sport Cultura;
- Directiei Comunicare -Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calitatii;
- Compartimentului Control si Antifrauda;
- Asociatiei Timisoara Capitala Culturala Europeana;
- Directiei de Asistenta Sociala;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS SULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara