Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 536/24.10.2018
privind aprobarea achitarii taxei de membru al Asociatiei EUROCITIES pentru anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-21137/11.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara-domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-21137/11.09.2018 al Directiei Comunicare-Relationare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Directiei Economice Anexa la raportul de specialitate nr.SC2018 - 21137/11.09.2018;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data 19.09.2018-Anexa la raportul de specialitate nr.SC2018 - 21137/11.09.2018 ;
Avand in vedere Scrisoarea de informare din 24.01.2018 inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara sub nr. SC2018-4126 din 21.02.2018, prin care Asociatia EUROCITIES solicita plata taxei de membru pentru anul 2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. e), alin. 4 lit. a) si alin.7 lit. a) si c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul prevederilor art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata


HOTARASTE

Art.1: Se aproba achitarea taxei de membru al Asociatiei Eurocities pentru anul 2018.

Art.2: Se aproba alocarea de la bugetul local a sumei de 15.820 euro pentru achitarea taxei prevazuta la art. 1 si a sumei de 200 euro pentru plata comisioanelor necesare efectuarii transferului bancar.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica si Directia Comunicare-Relationare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locala.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS SULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara