Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Hotararea Consiliului Local 28/25.01.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Parc tehnologic pentru energii alternative si parc fotovoltaic" extravilan Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011-000606/18.01.2011 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin.(1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 10/21.10.2010 și Avizul favorabil nr. 13/12.11.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;
Având în vedere Avizul Consiliului Județean Timiș nr. 158/23.12.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Parc tehnologic pentru energii alternative si parc fotovoltaic" extravilan Timisoara, având ca beneficiar Consiliul Judetean Timis, întocmit conform Proiectului nr. 09/2010 realizat de B.I.A. ION BARBU, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: UTR 1: PARC TEHNOLOGIC - POT max. = 55 %, CUT max. = 2,0, Regim de înaltime max. = P+2E; H(cornisă) = 15,00m; UTR 2: PARC FOTOVOLTAIC - POT max. = 70 %, CUT max. = 1,0, spații verzi minim 20% din suprafața totală a parcelei.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Parc tehnologic pentru energii alternative si parc fotovoltaic" extravilan Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat are o suprafata totala de 60 ha (600000 mp) si este înscris în: CF nr. 415451 (provenita din conversia de pe hârtie a CF nr. 137166), nr. CAD Cc256 în suprafata de 39600 mp reprezentând teren extravilan curti constructii, fiind domeniul public al Judetului Timis în administrarea Consiliului Judetean Timis; CF nr. 415453 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 137166), nr. CAD Cc254 în suprafata de 3000 mp reprezentând teren extravilan curti constructii, fiind domeniul public al Judetului Timis în administrarea Consiliului Judetean Timis; CF nr. 415055 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 137166), nr. CAD Cc241 în suprafata de 161100 mp reprezentând teren extravilan curti constructii, fiind domeniul public al Judetului Timis în administrarea Consiliului Judetean Timis; CF nr. 415455 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 137166), nr. CAD Cc237 în suprafata de 45600 mp reprezentând teren extravilan curti constructii, fiind domeniul public al Judetului Timis în administrarea Consiliului Judetean Timis; CF nr. 415457 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 137166), nr. CAD Cc246 în suprafata de 350700 mp reprezentând teren extravilan curti constructii, fiind domeniul public al Judetului Timis în administrarea Consiliului Judetean Timis.

Art. 4: Autorizatia de Construire se va putea emite doar după ce suprafetele de teren afectate de dezvoltarea tramei stradale, vor fi trecute în domeniu public.

Art. 5: Suprafata studiata prin prezentul Plan Urbanistic Zonal, de 60 ha (600000 mp) conform extraselor CF si a planului parcelar, se va introduce în intravilanul municipiului Timisoara, si terenul va trece în zona D de impozitare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Parc tehnologic pentru energii alternative si parc fotovoltaic" extravilan Timisoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Instituției Arhitectului Șef;
-Direcției Patrimoniu;
-Serviciului Control și Audit Intern;
-Biroului Relații Publice;
-Centrul de Consiliere Cetățeni;
-Beneficiarului;
-Proiectantului;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara