Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri Europarlamentare și Referendum națiional 26 mai 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Hotararea Consiliului Local 298/14.12.1999
privind Conferirea post-mortem a Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara, eroilor-martiri ai Revoluției din Decembrie 1989, decedați în Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC099-17741/07.12.1999 al Primarului Municipiului Timișoara;
Având în vedere Referatul nr. SC099-17641/07.12.1999, al domnului Juravle Petru- consilier municipal, prin care se propune conferirea post mortem a Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara eroilor martiri ai Revoluției din Decembrie 1989, decedați în Timișoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică drepturile omului și culte și Comisiei pentru protecție socială, mediu, sănătate, învățământ, turism, cultură și sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (u) și din Legea nr. 69/1991 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 din Legea nr. 69/1991 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se conferă post - mortem Titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului
Timișoara, eroilor martiri ai Revoluției din Decembrie 1989, decedați în
Timișoara, prevăzuți în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2:Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Juridice;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Relații Comunicare;
- Biroului Corp Control Primar;
- Asociațiilor de Revoluționari din Județul Timiș;
- Mass-mediei locale;


Presedinte de sedinta
IUSTIN FURDUI
Contrasemneaza


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara