Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 368/30.10.2007
privind aprobarea inițierii procedurii prealabile stabilirii condițiilor de participare a Municipiului Timișoara la majorarea capitalului social al S.C. Politehnica 1921 Știința Timișoara & Invest S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 22618/23.10.2007 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învășământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2007-022618/10.10.2007 prin care S.C. Politehnica 1921 Știința Timișoara & Invest S.A. își prezintă oferta de participare a Municipiului Timișoara la majorarea capitalului social al societății comerciale.
În temeiul art. 36 alin.9 din Legea nr.215/2001 - privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă inițierea procedurii prealabile stabilirii condițiilor de participare a Municipiului Timișoara la majorarea capitalului social al S.C. Politehnica 1921 Știința Timișoara & Invest S.A.
(2) Inițierea procedurii potrivit alin. (1), presupune următoarele etape:
a). Analizarea de către conducerea executivă a Primăriei Municipiului Timișoara , Consiliului Județean Timiș și Consiliul Local Timișoara, într-o ședință comună, a necesitații și oportunității participării la majorarea capitalului social;
b). Stabilirea comisiei pentru analizarea si negocierea cu reprezentanții societății comerciale a condițiilor de participare la majorarea capitalului social, în următoarea componență:
- BOGDAN ACHIMESCU
- OVIDIU CIUHANDU
- PETRE PETRIȘOR
- SILVIU SARAFOLEAN
- EUGENIA TONENCHI
c). Prezentarea, după caz, a proiectului de hotărâre privind participarea la majorarea capitalului social a Municipiului Timișoara și județului Timiș.

Art. 2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timis;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Economice;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Serviciului Audit Public Intern;
- S.C. Politehnica 1921 Știința Timișoara & Invest S.A
- Consiliului Județean Timiș;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara