Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 75/31.03.1998
privind corectarea unei notari eronate din Hotararea Consiliului Local nr.205/18.11.1997 privind concesionarea prin licitatie cu plata taxelor aferente a doua terenuri in Timisoara, pentru construirea a 1500 locuri de cazare in caminestudentestisimodificarea corespunzatoare a acesteia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SCO983250/12.03.1998 al Serviciului Banca de Date Urbana din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert siComisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.205/1997 privind concesionarea prin licitatie cu plata taxelor aferente a doua terenuri in Timisoara, pentru construirea a 1500 locuri de cazare in camine studentesti;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(g) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se corecteaza nr. top si suprafata, de la art.1 al Hotararii Consiliului
Local nr.205/1997 in sensul ca , in loc de nr.top.9497 cu suprafata totala de
15 086 mp., se trece nr. top. 9497/1 cu suprafata totala de 11 960 mp., astfel
incat art.1 din Hotararea Consiliului Local nr.205/1997, in urma modificarii va
avea urmatorul continut:

"Art.1: Se aproba concesionarea fara licitatie, cu plata taxelor
aferente, a doua terenuri , in Timisoara, Universitatii de Vest, pentru
construirea a 1500 locuri de cazare in camine studentesti.
Primul teren este situat in vecinatatea Cantinei 4C si a Caminelor
Studentesti 24C si 25C, de la strada Aurelianus, in suprafata de 3835 mp.,
inscris in C.F. nr.1 Timisoara si facand parte din parcela cu nr.top.9497/1 in
suprafata totala de 11960 mp. Pe acest teren se propune a se realiza un camin
studentesc in regim de inaltime maxim P+5E, care sa asigure un numar de 1300
locuri de cazare.
Cel deal doilea teren este situat in Zona Blascovici, pe strada
Cameliei, in suprafata totala de 551,3 mp si este inscris in C.F. nr.2
Timisoara, cu numar top.20819, in suprafata totala de 2835 mp. Pe acest teren
se va realiza un camin studentesc in regim de inaltime maxim P+4E, care va avea
o capacitate de 200 locuri de cazare."

Art.2: Cuaducereala indeplinirea prezenteihotarari se incredinteaza Directia de
Urbanism si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Primar;
S.C. IPROTIM S.A. ;
Universitatii de Vest Timisoara;
Serviciului de Carte Funciara de pe langa Judecatoria
Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
NICOLAE DIMINESCU
Contrasemneaza


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara