Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 70/01.03.2011
privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat aprobat prin Hotărârea Municipiului Timișoara nr. 351/29.09.2009 privind aprobarea participării, în calitate de partener, a Municipiului Timișoara la Proiectul "BARRABARRIPEN - un model interregional de incluziune destinat femeilor rome", în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de intervenție 6.2. "Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii" și a contribuției proprii la acest proiect


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 2646/09.02.2011 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Axei prioritare 6 "Promovarea incluziunii sociale", Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul major de intervenție 6.2. "Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 351/29.09.2009 privind aprobarea participării, în calitate de partener, a Municipiului Timișoara la Proiectul "BARRABARRIPEN - un model interregional de incluziune destinat femeilor rome", în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de intervenție 6.2. "Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii" și a contribuției proprii la acest proiect;
Luând în considerare Adresa din partea Municipiului Reșița, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDD 2011 - 21/27.01.2011;
Luând în considerare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;
În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin. (2) lit. e), alin.(7) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Actul Adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 351/29.09.2009 privind aprobarea participării, în calitate de partener, a Municipiului Timișoara la Proiectul "BARRABARRIPEN - un model interregional de incluziune destinat femeilor rome", în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de intervenție 6.2. "Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii" și a contribuției proprii la acest proiect, Act Adițional prevăzut în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2: Se aprobă Bugetul ce îi revine Municipiului Timișoara în calitate de partener 1 în proiectul "BARRABARRIPEN - un model interregional de incluziune destinat femeilor rome", în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de intervenție 6.2. "Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii",în valoare de 1.123.831,67 lei, Buget prevăzut în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 3: Se aprobă Cheltuielile gestionate de către Municipiului Timișoara în calitate de partener 1 în proiectul "BARRABARRIPEN - un model interregional de incluziune destinat femeilor rome", în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de intervenție 6.2. "Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii", în valoare de 964.801,80 lei, Cheltuieli prevăzute în Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotarâre.


Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara și Direcția Dezvoltare, Direcția Patrimoniu (prin Serviciul Achiziții Publice), Direcția Economică, Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.


Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Achiziții Publice;
- Direcției Economice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Poliției Locale;
- Serviciului Resurse Umane;
- Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control Intern;
- Municipiului Reșița, Partener Principal;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara