Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Hotararea Consiliului Local 272/21.05.2019
privind alipirea imobilului cu Nr. Top. 12278, 12279, inscris in CF 426021 Timisoara(Nr. CF vechi 4572) - str. Odobescu, nr. 3 cu imobilul cu nr. cad.428487, inscris in CF nr. 428487 Timisoara (Nr. CF vechi 16587) - Bdul 16 Decembrie 1989, nr. 23


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 11930/15.05.2019 - a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr.SC2019-11928/15.05.2019 al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.05.2019 - Anexă la Raportul de Specialitate nr.SC2019-11928/15.05.2019;
Având în vedere solicitarea Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, nr.E-1554/15.04.2019, inregistrata cu nr. RU2019-000126/22.04.2019;
Având în vedere avizule Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoiului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societăti comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Ordinul 700/2014, art. 78, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, actualizată;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1 : Se aproba alipirea imobilului cu nr. top. 12278, 12279, inscris in CF 426021 Timisoara(nr. CF vechi 4572) - str. Odobescu, nr. 3 cu imobilul cu nr. cad.428487, inscris in CF nr. 428487 Timisoara (nr. CF vechi 16587) - Bdul 16 Decembrie 1989, nr. 23, rezultand un imobil in suprafata de 1690mp, conform documentatiei intocmita de: S.C. WEST CAD S.R.L., avizata de O.C.P.I., cu nr. 61933/02.04.2019, Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara si Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Diretia Dezvoltare;
- Direcției Generala, Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Directiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Direcției Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control si Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Timis;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara