Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Hotararea Consiliului Local 362/29.07.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuințe multifamiliale și funcțiuni complementare, zona comerciala", DN 59A Timișoara-Jimbolia Km 4+400, dreapta


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32007 - 006001/17.07.2008 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism nr. 13/PV-25.02.2008.
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
În baza prevederilor art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuințe multifamiliale și funcțiuni complementare, zona comercială", DN 59A Timișoara-Jimbolia Km 4+400, dreapta , având ca beneficiar pe Kohn Miodrag Adrian, întocmit conform Proiectului nr. 34/2008, realizat de Biroul Individual de arhitectura Almajan Titus Gabriel, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire conform U.T.R.-urilor nr. 1, 2, 3, 4, 5 propuse prin planșa de reglementări urbanistice nr. 02A (POT, CUT, regim de înălțime, spații verzi), sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuințe", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997), acces auto conform Avizului Comisiei de Circulație nr. TH 2008 - 002224/ 20.03.2008., realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuințe multifamiliale și funcțiuni complementare, zona comercială", DN 59A Timișoara - Jimbolia Km 4+400, dreapta se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.

Art. 4: Terenul studiat, în suprafață totală de 161.701 mp, este înscris in CF nr. 134847/Timișoara, nr. cadastral 827/3/8/1/1, 827/3/8/2/1 arabil extravilan, curti constructii, CF nr. 141329/Timișoara, nr. cadastral A 827/3/7 arabil extravilan, CF nr. 134690/Timișoara, nr. cadastral A 827/3/6/1 arabil extravilan, CF nr. 134804/ Timișoara, nr. cadastral A 827/3/4/1/b arabil extravilan, CF nr. 134672/Timișoara, nr. cadastral A 827/3/5/2/1 arabil extravilan, CF nr. 134689/ Timișoara, nr. cadastral A 827/3/9/1 arabil extravilan, CF nr. 132588/Timișoara, nr. cadastral A 827/3/5/1/1 arabil extravilan, proprietatea persoanelor Kohn Miodrag Adrian și soția Kohn Ozana Maria, CF nr. 144706/Timișoara, nr. cadastral A 827/3/4/1/a arabil extravilan, proprietatea lui Mihu Carmen casatorita cu Mihu Dumitru, cumpărare cu nr. 64820/2008, înscrisa în CF.

Art. 5: Eliberarea Autorizației de Construcție se va putea face doar dupa ce terenurile afectate de drumuri vor deveni publice.

Art. 6: Dupa aprobarea documentației și trecerea terenului în intravilanul Municipiului Timișoara, zona va trece în categoria B de impozitare.

Art. 7: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuințe multifamiliale și funcțiuni complementare, zona comercială", DN 59A Timișoara - Jimbolia Km 4+400, dreapta și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 9: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Beneficiarului Kohn Miodrag Adrian;
- Proiectantului Biroul Individual de Arhitectra Almajan Titus Gabriel;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
BÂRLEA ROMEO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara