Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri Europarlamentare și Referendum națiional 26 mai 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 178/11.04.2019
privind aprobarea participării Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timisoara (TMSCSG) în calitate de partener la proiectul european SOMEONE FROM HOME - in the sense of belonging to Europe (595941-CREA-1-2018-1-RS-CULT-COOP3), finanțat în cadrul programului EUROPA CREATIVĂ, și alocarea de la bugetul local a sumelor necesare pentru participarea la proiect


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-8446/04.04.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-8446/04.04.2019 al Compartimentului Relatii Locale, Regionale, Nationale;
Având în vedere avizul Directiei Economice nr. SC2019-8446/10.04.2019;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 11.04.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019-8446/04.04.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, ale Ordonanței de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificarile și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 14, art. 36 alin. (2) lit. e), și alin. 7 lit. a) și c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timisoara (TMSCSG) în calitate de partener la proiectul european SOMEONE FROM HOME - in the sense of belonging to Europe (595941-CREA-1-2018-1-RS-CULT-COOP3), finanțat în cadrul programului EUROPA CREATIVĂ, având ca și coordonator de proiect Institutia Centrul Cultural Studentesc din Novi Sad, Serbia (SCCNS), în valoare totala de 109.833,73 EUR, din care suma de 15.630 EUR îi revine Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely pentru participarea la proiect.

Art. 2: Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Timisoara a sumei de 15.630 EUR (76,60 mii Lei) pentru finanțarea activităților de implementare a proiectului de către Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely, din care 9.378,00 EUR (46,00 mii Lei) reprezintă finantarea de la Uniunea Europeană si 6.252,00 EUR (30,60 mii Lei) contributia proprie a Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely asigurata din bugetul local al Municipiului Timișoara.
Finanțarea de la Uniunea Europeana în valoare de 46,00 mii Lei consta în prefinantare în valoare de 32,20 mii Lei si suma de 13,80 mii Lei care va fi avansata de la bugetul local si rambursata la finalul proiectului.
Sumele se vor cuprinde în bugetul local al Municipiului Timisoara pentru anul 2019 la Capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie - proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Directia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara si Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely din Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județului Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Școli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely din Timișoara.
- Mass-media locala.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara