Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Hotararea Consiliului Local 216/04.06.2020
Privind aprobarea derulării proiectului ROOF - Faza 2, finanțat prin Programul de Cooperarea URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR), a participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara la implementarea proiectului și a contribuției Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în acest proiect


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 9244/25.05.2020 de aprobarea a proiectului de hotărâre , al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9251/25.05.2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara privind aprobarea derulării proiectului ROOF - Faza 2, finanțat prin Programul de Cooperarea URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR), a participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara la implementarea proiectului și a contribuției Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în acest proiect;
Având în vedere Avizul juridic din data de 26.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 9251/25.05.2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;
Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" în perioada 2014-2020, precum și normele de punere în aplicare;
Având în vedere Legea nr. 500/2002, a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin.(1) și (3) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă derularea proiectului ROOF - Faza 2, finanțat prin Programul de Cooperarea URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR).

Art. 2: Se aprobă valoarea totală a bugetului propus pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, în sumă de 56.672,33 € pentru implementarea proiectului ROOF - Faza 2 (reprezentând bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru faza 2 și sumele realocate din bugetul pentru faza 1), defalcat pe surse de finanțare, după cum urmează:
- Bugetul solicitat UE: 48.171,48 €;
- Contribuția de la Bugetul de stat: 7.367,40 €;
- Contribuție proprie beneficiar, din bugetul local al Municipiului Timișoara: 1.133,45 €

Art. 3: Se aprobă valoarea totală a bugetului propus pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, în sumă de 56.672,33 € pentru implementarea proiectului ROOF - Faza 2, defalcat pe ani, după cum urmează:
- Pentru anul 2020 suma de 12.209,33 €
- Pentru anul 2021 suma de 34.771 €
- Pentru anul 2022 suma de 9.692 €

Art. 4: Se aprobă alocarea în bugetul local a sumei de 56.672,33 € ce constituie cheltuieli eligibile, în cadrul proiectului ROOF - Faza 2 precum și a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe parcursul implementării proiectului.

Art. 5: Contribuția din bugetul UE și cofinanțarea națională se vor recupera conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" în perioada 2014-2020, precum și normele de punere în aplicare.

Art.6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totoodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Generală de Urbanism;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Cladiri, Terenuri și Dotari Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara