Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Hotararea Consiliului Local 413/13.12.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru turism, servicii, sport si recreere", str. Lacului nr. 1, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011-022537/22.11.2011 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.140/2011 privind Regulamentul local de implicare în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 133/24.04.2007 privind concesionarea catre S.C. Aurora S.R.L. a terenului inscris in C.F. nr. 65841 top. 15924/1 si prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 266/26.07.2011 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 1/11.01.2008 incheiat cu S.C. Aurora S.R.L.;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 184/29.07.2003 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Vasia Vasilescu (Paul Constantinescu) - Lacului", Timisoara, Județul Timiș si prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 273/29.06.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte colective si functiuni complementare" str. Nicolae Andreescu - str. Vasia Vasilescu (Laurentiu Nicoara), Timișoara;
Având în vedere Avizul Favorabil nr. 30/13.10.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru turism, servicii, sport si recreere", str. Lacului nr. 1, Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. AURORA S.R.L., conform Hotărârii Consiliului Local nr. 133/24.04.2007 privind concesionarea catre S.C. Aurora S.R.L. a terenului inscris in C.F. nr. 65841 top. 15924/1 - Contract de concesiune nr. 1/11.01.2008, modificat prin Act aditional nr. 1/30.09.2008, respectiv conform Hotărârii Consiliului Local nr. 266/26.07.2011 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 1/11.01.2008 incheiat cu S.C. Aurora S.R.L. prin Act aditional nr. 02/01.09.2011, întocmit conform Proiectului nr. 53/AUR/11, realizat de S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de maxim D+P+M ś D+P+2E+M, procentul de ocupare al terenului POT max de 40 % - pentru suprafata de teren fara luciul de apa (POT max = 25% - pt terenul studiat), coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulație nr. DT2011-002789 si RE2011-002659/10.11.2011, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, spații verzi de minim 30 % din suprafața totală a parcelei, conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 8740/08.10.2011.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru turism, servicii, sport si recreere", str. Lacului nr. 1, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 5 ani, perioada in care trebuie demarate investitiile prevazute in documentatie.
Terenul studiat în suprafață totală de 54.168 mp, este inscris in C.F. nr. 403998, Timisoara ( C.F. vechi nr. 65841), avand nr. top 15924/1, teren cu gropi in suprafata de 59.789 mp, imobil P, cu restaurant si birouri la mansarda, cladire parter si depozite si anexe parter, nr. 5 si cladire P+1E+M, cu restaurant la parter, birouri la etaj si hotel la mansarda in Timisoara str. Lacului nr. 1, proprietar asupra terenului fiind PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA, cu drept de folosinta nedeterminata in favoarea S.C. AURORA S.R.L. (fosta ÎNTREPRINDERE MICA ,"AURORA"), conform Hotărârii Consiliului Local nr. 133/24.04.2007 privind concesionarea catre S.C. Aurora S.R.L. a terenului inscris in C.F. nr. 65841 top. 15924/1 - Contract de concesiune nr. 1/11.01.2008, modificat prin Act aditional nr. 1/30.09.2008, respectiv conform Hotărârii Consiliului Local nr. 266/26.07.2011 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 1/11.01.2008 incheiat cu S.C. Aurora S.R.L. prin Act aditional nr. 02/01.09.2011, teren concesionat în suprafață de 56.021 mp din totalul de 59.789 mp si proprietar asupra constructiilor fiind S.C. AURORA S.R.L. (fosta ÎNTREPRINDERE MICA "AURORA").

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru turism, servicii, sport si recreere", str. Lacului nr. 1, Timisoara și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calității;
- Beneficiarului S.C. AURORA S.R.L.;
- Proiectantului S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ȘTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara