Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 463/10.10.2014
privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului Casa cu etaj, situat în Timisoara, Bulevardul Mihai Viteazu nr.26, inscris în C.F. nr.407600,numar topo 11808 , la prețul de 640.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-22502 din 27.08.2014 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa nr. SC 2014-022380 din 25.08.2014 a SC. BERAZO IMOBILIARE, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, Compartimentul Monumente, prin care ne înștiințează că intenționează să înstrăineze imobilul- Casa cu etaj- , înscris în C.F. nr.407600, nr.topo 11808, situat în Timișoara Bulevardul Mihai Viteazu nr.26, format din : teren în suprafață de 650 m.p. din care construiți sunt aproximativ 530 m.p.,demisol parter înalt și etaj cu o suprafață utilă de aproximativ 1590 mp, pentru care proprietarul solicită un preț de vânzare de 640.000 euro, rezultând un preț de aproximativ 402.51 euro /mp.;
În urma analizei exercitării dreptului de preemțiune funcție de punctele de vedere exprimate de structurile interesate din cadrul Primăriei si anume:
-Adresa nr.CT2014-020787/12.08.2014,a Direcției Urbanism,Serviciul de Dezvoltare Urbană ,Reabilitare și Conservare Clădiri Istorice , din care rezultă că fațada clădirii necesită lucrări de reabilitare și prezintă degradări accentuate. Tâmplaria de lemn a ferestrelor și poarta de acces au nevoie de recondiționări ,inclusiv la elementele de feronerie. Deasemenea imobilul necestă asanarea instalațiilor parazitare(cabluri de electricitate și de date, instalații de aer condiționat,etc);
-Adresa nr.SC2014-020787/27.08.2014,a Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale-Compartiment Spitale ,din care rezultă că acest imobil nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public ce apartin de directie;
-Adresa nr.SC2014-022380/02.09.2014,a Direcției Economice, din care rezultă că în urma rectificărilor de buget prin Hotărârile Consiliului Local nr.86/11.03.2014, nr.281/20.05.2014 și nr.410/04.08.2014 la Cap.70.02.03 Locuințe , respectiv capitolul C,,Dotări independente și alte investitii " din totalul de 6.000 mii lei aprobate s-au consumat pana in prezent 4669,68 mii lei ;
-Adresa nr.SC2014-022380/01.09.2014 a Direcției Dezvoltare din care rezultă că nu există fonduri europene alocate pentru achiziționarea imobilelor care fac parte din categoria monumentelor istorice;
Totodata din adresa nr. 1925/ 29.07.2014 ,a Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, rezultă faptul că aceasta nu își exercită dreptul de preemțiune asupra imobilului situat în Bulevardul Mihai Viteazul nr.26, la prețul de 640.000 euro,Timișoara , județul Timiș, inclus în Ansamblul urban Bd.Mihai Viteazul, cod TM-a-B-06110, poz.121 în Lista Monumentelor Istorice-2010, județul Timiș;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(4) , art.9 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
Având în vedere cu prevederile art.36, alin.(2), lit.(c), din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locală , republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea imobilului -Casa cu etaj-, situat în Timișoara , Bulevardul Mihai Viteazu nr.26, identificat cu C.F.nr.407600, nr.topo 11808, la prețul de 640.000 euro .
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Cabinet Viceprimar prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- SC.BERAZO IMOBILIARE. S.R.L prin împuternicit Laichici Doru Andrei;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ȘTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara