Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Februarie 

Hotararea Consiliului Local 60/18.02.2020
privind neexercitarea dreptului de preemtiune la intentia de instrainare a ap. Spatiu comercial 7 , situat in Timisoara, str I. Ghica, nr 5, et. subsol, judet Timis , inscris in C.F. nr 415559-C1-U7, nr top 415559-C1-U7 , la pretul de vanzare de 33.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr.SC2020 - 2739/05.02.2020, al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu ;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2020 - 2739/05.02.2020 al Compartimentului Monumente din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 10.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2020 - 2739/05.02.2020;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
Avand in vedere solicitarea inregistrata cu nr. SC2020 - 2078/29.01.2020 de la petentul CHIVU DACIAN RAZVAN , in calitate de proprietar al Ap. Spatiu comercial 7 : " situat la subsol, compus din 4 incaperi, 1 boxa lemne in curte si 1 WC in curte cu 1/12pc si 83/999 teren in folosinta " situat in Timisoara, str I. Ghica ,nr 5, et. subsol, jud Timis , inscris in C.F. nr 415559-C1-U7, nr top 415559-C1-U7 , prin care solicita Primariei Municipiului Timisoara sa se pronunte asupra dreptului de preemtiune la intentia de instrainare a suprafetei utile de 47,67 mp , la pretul de vanzare de 33.000 euro;
Avand in vedere Adresa nr 194/27.01.2020 emisa de catre Directia Judeteana pentru Cultura-Timis, imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus in Situl urban Vechiul Cartier Iosefin, Cod TM-II-s-B-06098, poz 63, Lista monumentelor Istorice-2015.
Avand in vedere adresele emise de catre Directia de Urbanism, Directia Cladiri Terenuri Dotari Diverse II Vest- Compartiment SAD, Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Scoli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunica faptul ca imobilul mentionat anterior , nu prezinta interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 4, alin. (4) si alin. (8) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 2 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 67/26.02.2008;
In conformitate cu prevederile art.129 alin. 2, lit.c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;
In temeiul art. 139 alin.1 si alin.3 si art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;


HOTARASTE

Art.1 : Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a ap. Spatiu comercial 7 , situat in Timisoara, str I. Ghica , nr 5, et. subsol, jud Timis , inscris in C.F. nr 415559-C1-U7, nr top 415559-C1-U7 , la pretul de vanzare de 33.000 euro .
Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartiment Monumente si Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generala de Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Serviciului Scoli Spitale si Baze Sportive;
- Compartimentului Sport;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- D-lui CHIVU DACIAN RAZVAN
- Mass -media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara