Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 335/28.09.2010
privind ajustarea tarifelor pentru prestarea serviciului de furnizare a apei potabile și de canalizare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010 -021368 /07.09.2010- al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Adresa nr. SC2010-021275/07.09.2010, a S.C. AQUATIM S.A.;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților si Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Acordul de Împrumut B.E.R.D. nr. 14.837/10.12.2003 pentru cofinanțarea programului ISPA;
În baza Avizului nr. 3418997/05.08.2010 emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală privind majorarea prețului apei și tarifului de canalizare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.;
În conformitate cu art.9, alin. 2, lit. d), din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice modificată și completată;
În conformitate cu Ordinul nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare;
În baza Hotărârii nr. 48/30.08.2010 a Consiliului de Administrație al SC AQUATIM SA Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d) din Legea nr.215/2001privind administrația publică locală, republicată și modificată;
In temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă ajustarea tarifelor pentru prestarea serviciului de furnizare a apei potabile și de canalizare, aplicarea începând cu facturile emise de la data de 01.10.2010 astfel:


Preț/tarif cu TVA lei/mc preț/tarif fără TVAlei/m
EXISTENT
19% până la 30.06.2010 24% din 01.07.2010 MAJORAT cu TVA 24% EXISTENT MAJORAT
APĂ POTABILĂ 2,28 2,38 2,54 1,92 2,05
CANAL 1,44 1,50 1,60 1,21 1,29


Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Tehnice,
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- SC AQUATIM Timișoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara