Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 459/09.09.2019
privind aprobarea „Regulamentului de Organizare și Funcționare a Târgului de vară cu produse tradiționale țărănești "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-21273/26.08.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019- 21274/26.08.2019 al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.08.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019- 21274/26.08.2019;
Având în vedere Adresa S.C. PIEȚE S.A. Timișoara, cu nr. 1652/13.08.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr. RM2019-2176/14.08.2019 privind solicitarea de aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a Regulamentului de Organizare și Funcționare a "Târgului de vară cu produse tradiționale țărănești" din Piața Traian, înregistrat la S.C. PIEȚE S.A. Timșoara cu nr. 1651/13.08.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți
comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Prin Hotărârea Consiliului Local Municipiului Timișoara nr. 352/2019 s-a aprobat organizarea anuală în Piața Traian a unui "Târg de vară cu produse tradiționale țărănești";
Având în vedere prevederile art. 6 alin (2) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicat, aprobata prin Legea nr. 650/2002, prevede ca "exercitarea activitatii de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităților
administrative publice locale sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora și a planurilor de urbanism;
Având în vedere prevederile art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piața în unele zone publice, actualizat, prevede ca " comertul în pasaje publice, drumuri publice și străzi sau în orice zonă de altă natura destinata folosinței publice, cu excepția celor administrate special, în alte condiții decat în piețe, se realizează în baza strategiei de dezvoltare a fiecarei localități, adoptată de autoritatile administrației publice locale, și care are în vedere dezvoltarea și animarea strazilor cu vad comercial,
revitalizarea unor vaduri comerciale;
Având în vedere prevederile Ordinului ANSVSA nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a
produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, actualizat;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 690/2004 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pentru aprobarea Normei privind condițiile și criteriile pentru atestarea produselor tradiționale, actualizat;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 724/2013 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale privind atestarea produselor tradiționale, actualizat;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) , alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă "Regulamentul de Organizare și Funcționare a Târgului de vară cu produse tradiționale țărănești".

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. PIEȚE S.A. Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu, și totodată se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Direcției Poliției Locale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- S.C. PIEȚE S.A.
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara