Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 185/21.10.1997
privind probareaPlanului Urbanistic Zonal " CALEA TORONTALULUI VEST INEL IV "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC0979990/09.09.1997 al Directiei de Urbanism din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.2 alin.2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor republicata;
In conformitate cu prevederile art.20 lit.(c) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1:Seaproba Planul Urbanistic Zonal pentru "Calea Torontalului vest Inel IV
de circulatie" pentru construirea de locuinte cu regim de inaltime parter si
parter si etaj partial, pe un teren evidentiat in C.F. nr.104122 si nr.104121
Timisoara, cu nr.top. 23302/4/1; 23303/4/1; 23303/4/3; 23302/4/2 avand o
suprafata totala de 1,507 ha. Zona propusa de dotari cat si frontul stradal la
inelul IV de circulatie se va adapta cerintelor legate de materializarea
acestei circulatii majore a orasului, intro etapa ulterioara.
Art.2: Planul Urbanistic Zonal "Calea Torontalului vest Inel IV de
circulatie" se va integra in Planul Urbanistic General al Municipiului
Timisoara.

Art.3:In vederea autorizarii constructiilor propuse, beneficiarii vor obtine
avizele legate de scoaterea din circuitul agricol si cele de echipare edilitara.

Art.4:Cu aducereala indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia
de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art.5: Prezenta
hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
S.C. "IPROTIM" S.A.;
S.C. "RIPS" S.R.L.;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
ROTARU STELIAN
Contrasemneaza


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara